SKYDDAT brandsäkrar Förskola!


Brandskydd 2018-05-11

Östra Göinge Kommun ligger i nordöstra Skåne i det historiska gränslandet mellan Sverige och Danmark. Här byter landskapet skepnad från öppen odlingsbygd med stora gods och gårdar, ädellövskogar och sammanhängande hagmark i söder till sydsvenska höglandets barrskogar, torp och insjöar i norr. Östra Göinge Kommun håller en hög nivå på sitt brandskydd och nu tar man beslutet att på Trollbäcken Förskola i Glimåkra uppgradera befintliga brandvarnare till ett riktigt utrymningslarm. Kravet på just denna verksamhet och aktuell byggnad är sammankopplade brandvarnare. SKYDDAT tycker att det är bra med krav på tidig upptäckt av brand men tycker samtidigt att just brandvarnare inte är ett pålitligt system. Med brandvarnare missas väsentliga funktioner såsom felindikeringar eller om en brandvarnare tappat förbindelsen och det är även svårt att på ett bra sätt prova av. Inom kort kommer Centralenhet Consilium FG500 tillsammans med analogt adresserbara detektorer övervaka Trollbäcken Förskola mot brand. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vill samtidigt berömma Östra Göinge Kommun för initiativet.