SKYDDAT Brandsäkrar Orupslund


Brandskydd 2016-05-13

SKYDDAT fick förtroendet av Höörs Fastighets AB att byta- och bygga ut brandlarmet inom Ungdomsboendet Orupslund i Höör.

Anläggningen kommer att förses med automatiskt Brand- och Utrymningslarm Consilium FG 5000 med en modern lösning för rätt och effektiv åtgärd vid aktiverat brandlarm.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar HFAB för förtroendet.