SKYDDAT brandsäkrar skolor!


Brandskydd 2017-08-25

SKYDDAT har fått förtroendet att leverera Brand- och Utrymningslarm i samband med till- och ombyggnad av skolorna i V. Torup och Röke. Projekten omfattar bland annat renoveringsarbete samt tillbyggnad av skolorna med nya fritidshemslokaler.

Som systemlösning inom dessa båda uppdrag har vi valt att använda oss av Consilium FG 5000.

SKYDDAT är stolta över förtroendet och hoppas att byggherren som i detta fall är Hässleholms Kommun blir nöjda med vår kommande leverans.