SKYDDAT levererar till Höörs Fastighets AB


Brandskydd 2019-10-22

Höörs Fastighets AB äger och förvaltar fastigheter inom Höörs kommun. Allt inom kommunala verksamhetslokaler, bostäder och kommersiella lokaler samt vård- och industrilokaler.

SKYDDAT har tidigare haft förmånen att få arbeta med Höörs Fastighets AB när det gäller nyinstallationer av brand- och utrymningslarm med tillhörande servicearbete och löpande underhåll.

SKYDDAT har denna gång fått uppdraget att förse Midgårds Förskola med ett nytt Brand- och Utrymningslarm. Vidare har SKYDDAT även fått uppdraget att byta befintlig centralutrustning och åtgärda besiktningsanmärkningar på Höörs Bad & Sportcentrum.

På förskolan kommer vår "lilla" adresserbara central Consilium FG500 övervaka och på ortens Bad & Sportcentrum övervakar Consilium FG5000 som även är förberedd för en framtida utbyggnad.

SKYDDAT är stolta över uppdragen och ser fram emot att få leverera framtidssäkra brandlarmanläggningar till Höörs Fastighets AB