SKYDDAT tecknar avtal med Transportsektionen!


Brandskydd, Kontrollerat 2019-02-08

Transportsektionen är företaget som arbetar med tredjepartslogistik. Med egna lagerlokaler och genom nära samarbete med både större och mindre transportörer kan vi erbjuda totallösningar åt våra kunder. Många av våra kunder har valt att fokusera på sin kärnkompetens och för att klara detta har de valt att överlåta sin totala logistik åt oss. Vi har idag både stora och mindre kunder som lagt sin lagerhållning, hantering och distribution till oss

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal med Transportsektionen i Bjärnum som omfattar Förstahandsbrandskydd, Utrymning och Brandlarm. I lokalerna finns mycket material lagrat och brandbelastningen är hög så det är av högsta vikt att brandskyddet är intakt. SKYDDAT har fått i uppdrag att säkerställa brandskyddet inom både Norra och Södra lagret. Alla fortlöpande kontroller rapporteras i ett unikt webbaserat system för bl.a. SBA där även all dokumentation sparas för enkel åtkomst både internt och externt.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och ser fram mot ett bra samarbete.