SKYDDAT tecknar ramavtal med Markaryds Kommun!


Brandskydd 2013-05-30

VI är mycket stolta och glada att få förtroendet att sköta årligt underhåll på Förstahandsbrandskydd samt Brand- och Utrymningslarm till Markaryds Kommun. Markaryds Kommun är väldigt säkerhetsmedvetna och har en tydligt ambition med sitt brandskyddsarbete.

Vi ser fram mot ett bra samarbete.