SKYDDAT säkrar Kommunhuset i Markaryd!


Kontrollerat, Säkerhet 2019-05-17

SKYDDAT har fått det viktiga uppdraget att byta ut befintligt inbrottslarm till ett nytt modernt system. Uppdraget omfattar båda förvaltningsbyggnaderna och skall integreras och samverka med befintligt passersystem. Uppbyggnaden är komplex och användarna erhåller behörigheter där larmstyrning för olika områden genomtänkt säkerställs med kortläsare.

SKYDDAT har flerårig erfarenhet gällande installation av säkerhetssystem där en genomtänkt strategi läggs upp för att säkerställa uppbyggnad, funktioner och inte minst dokumentationen.

SKYDDAT är mycket stolta över detta gedigna uppdrag.