ABK väljer SKYDDAT!


Brandskydd, Kontrollerat 2020-12-23

ABK:s affärsidé är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra. AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 246 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och i våra bostadsområden.

SKYDDAT har vunnit en direktupphandling som omfattar årlig service samt inköp av handbrandsläckare och inomhusbrandposter. Uppdraget omfattar även årligt underhåll av både manuella och motoriserade brandventialtiorer inom ABK:s fastighetsbestånd. SKYDDAT har sedan tidigare ett ramavtal gällande skötsel och underhåll av alla brandlarmsanlägningar samt genomlyst vägledande markering.

SKYDDAT är mycket hedrade över detta nya uppdrag och vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.