AMMEGA väljer SKYDDAT!


Brandskydd, Kontrollerat 2022-03-25

Ammega väljer SKYDDAT Fullsevice för sin anläggning på 4500 kvm i Kristianstad. Ammega har höga interna krav på att brandskyddet löpande kontrolleras och uppfyller gällande regelverk. För att säkerställa både egen- och externa kontroller så valde Ammega vårt digitala system KONTROLLERAT.

Fullserviceavtalet omfattar områdena Försthandsbrandskydd, Utryming och Brandlarm. Avtalet har löpt på ett antal månader och SKYDDAT utför även Månads- och Kvartalsprov på Brandlarmet. Det är inte alltid en verksamhet har tid eller kapacitet att utföra egenkontroller och då kan man som AMMEGA ta hjälp av SKYDDAT.

Vi är stolta att vara leverantör till Ammega och ser fram mot ett långvarit samarbete.