SKYDDAT och Hässlehem utvecklar samarbetet!


Brandskydd 2018-02-09

Hässlehem är ett kommunalägt bostadsbolag som äger och förvaltar cirka 1900 lägenheter i Hässleholms kommun. Vi erbjuder ett tryggt och trivsamt boende med ett varierat utbud av hyreslägenheter. Det övergripande målet för verksamheten är att vara ett bostadsbolag som uppfattas som tryggt och trivsamt med hög servicegrad och kvalitet. Bolaget omsätter cirka 140 miljoner kronor och har 27 anställda. Vi har från och med årsskiftet utökat vårt samarbete med Hässlehem. Sedan tidigare har vi förmånen att med årligt underhåll säkerställa funktioner på befintliga Brand- och Utrymningslarm. Samarbetet har nu utvidgats med årligt underhåll av handbrandsläckare, inomhusbrandposter, utrymningsplaner och utrymningsskyltning. SKYDDAT har även en central roll för det Systematiskt brandskyddsarbetet (SBA). "Enkelheten är en dygd" och det gäller i allra högsta grad för ett fungerande SBA mellan Fastighetsägare och Verksamhetsutövare. Hässlehem ställer höga krav på brandskyddsarbetet och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.