Revision Anläggarfirma!


Brandskydd, Säkerhet 2022-10-07

SKYDDAT har nyligen haft revision gällande våra Certifieringar som godkänd Anläggarfirma Brandlarm och Inbrottslarm.

SBF 1008 En automatisk brandlarmanläggning är ett viktigt system för att upptäcka bränder så tidigt att rätt släckningsåtgärder kan sättas in och utrymning kan ske säkert. Målet med denna norm är att dessa anläggningar installeras med hög kvalitet, tillförlitlighet och kompetens.

SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan ni utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer.

Utlåtande i revisionsrapport Brandlarm Organisationen visar ett stort kvalitetstänk och att man hela tiden arbetar med ständiga förbättringar. Rutiner är väl inarbetade och ledningsystemet bidrar till de effekter man vill uppnå med ett ledningsystem.

Utlåtande i revisionsrapport Inbrottslarm Företaget visar mycket hög kompetens och mycket god ordning samt att det var tydligt under revisionen att man har bra rutiner som används i verksamheten. Mycket hög kompetens inom inbrottslarmsområdet samt att man visar en stark vilja att följa och uppfylla stälda krav.

Vi vill lyfta fram vår personal som är högst bidragande till ovansående utlåtande.