Osby Glas väljer SKYDDAT!


Brandskydd, Kontrollerat 2022-05-19

Osby Glas har nyligen invigt sin nya ståtliga fabrik på 15 000 kvm i Osby.

För att säkerställa brandskyddet valde man SKYDDAT i Norden som leverantör med uppdraget att projektera och installera förstahandsbrandskydd. Alla installationer har dokumenterats och ritats upp för egenkontroll Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA). Det årliga underhållet kommer löpande säkerställas med SKYDDAT Fullservice. Alla kontroller kommer att rapporteras och dokumenteras på ett effektivt sätt i det digitala systemet KONTROLLERAT.

Kulturen är unik på Osby Glas, det kändes direkt när man första gången träffade Henrik Nilsson, Sofia Nilsson, Ola Holmgren med kollegor. Att man värderar arbetsmiljön högt går inte att ta miste på. Vi är därför väldigt stolta att Osby Glas har valt KONTROLLERAT för att säkerställa sitt Systematiska Arbetsmiljöarbete.

Vi är stolta att vara en av leverantörerna till denna magnifika byggnad i Osby och ser fram mot ett bra samarbete.

Ta er gärna tiden att klicka på länken och se filmen från invigningen https://www.osbyglas.se/filmer/