SKYDDAT brandsäkrar äldreboende!


Brandskydd 2017-10-20

SKYDDAT har fått förtroendet att modernisera Brand- och Utrymningslarmet på Högalidshemmet i Hässleholm. Äldreboendet är med sina totalt 79 lägenheter på en yta om 29-39 kvadratmeter ett av de största i Hässleholms Kommun. I samband med uppdraget kommer vi även att komplettera utrymmen som i dag är oskyddade, allt för att trygga personsäkerheten för de som vistas inom anläggningen. Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka fastigheten mot brand.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar Hässlehem för förtroendet.