SKYDDAT brandsäkrar Brafab!


Brandskydd 2017-09-22

Brafab bygger ut sitt nuvarande lager i Markaryd på 30 000 kvm med ytterligare 4 000 kvm och SKYDDAT har fått uppdraget att säkerställa brandskyddet. SKYDDAT har varit med som brandprojektör i ett tidigt skede och just nu håller brandlarmet på att ta form. Befintligt automatiskt brandlarm Consilium FG5000 kommer att byggas ut med analogt adresserbara detektorer som dygnet runt övervakar mot brand. Nästa steg blir att säkerställa förstahandsbrandskyddet och slutligen för byggnaden- och verksamheten all viktig dokumentation. När tillbyggnaden är klar kommer brandskyddet vävas ihop med befintlig byggnad där sedan det Systematiska Brandskyddsarbetet fortlöpande säkerställer viktiga funktioner.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och tackar för förtroendet.