SKYDDAT brandsäkrar Färe Industricenter!


Brandskydd 2015-03-11

SKYDDAT har fått förtroendet att byta ut brand- och utrymningslarmet inom Färe Industricenter i Sibbhult. Ett industrihotell med flera olika verksamheter där brandlarmet fyller en mycket viktig funktion både för utrymning och att skydda själva byggnaden. Uppgraderingen är nyligen klar och nu övervakas anläggningen av centralutrustning Consilium FG5000.

FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga.

Med Consilium FG5000 kan man nu enkelt uppgradera från konventionella till adresserbara slingor vilket höjer kvalitén ytterligare. Man har även säkerställt snabb och effektiv överblick med en infälld brandförsvarstablå (BFT) strategiskt placerad vid receptionen.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.