SKYDDAT brandsäkrar Glimakra Of Sweden!


Brandskydd 2017-06-22

SKYDDAT har fått i uppdrag att byta ut ett äldre ”Brandvarningsystem” till en ny Brandlarmcentral Consilium FG5000. I etapper installerar vi nu ett heltäckande brandlarm där analoga adresserbara detektorer övervakar hela byggnaden som ligger i Glimåkra.

Glimakra Of Sweden ställer höga krav på sitt brandskydd och SKYDDAT är mycket stolta över förtroendet.