SKYDDAT brandsäkrar HAKI!


Brandskydd, Kontrollerat 2023-10-06

SKYDDAT har fått uppdraget att installera Utrymningslarm inom huvudkontoret i Sibbhult.

HAKI håller säkerheten för personalen högt och har som egen ambition beslutat att installera ett utrymningslarm inom fastigheten på ca 14000 kvm. Med utrymningslarmet säkerställer man att all personal inom byggnaden uppmärksammar och utrymmer på ett effektivt och säkert sätt.

Vissa delar inom verksamheten är bullrig vilket medför att personal bär hörselskydd. För att alla ska uppmärksamma utrymningslarmets signal så används både aukustiska och optiska larmdon.

HAKI kan i framtiden enkelt bygga ut systemet Consilium FG5000 till ett heltäckande brandlarm.

Egenkontroller och externa kontroller i enligt med gällande krav kommer löpande att utföras och dokumenteras i det digitala systemet KONTROLLERAT. HAKI säkerställer sedan tidigare systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbetet i detta system.

SKYDDAT är stolta över uppdraget och ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.