SKYDDAT brandsäkrar hotell och konserthus!


Brandskydd, Kontrollerat 2023-09-22

SKYDDAT brandsäkrar Park Hotell och Konserthuset i Växjö.

SKYDDAT har påbörjat arbetet med att byta ut befintligt Brand- Utrymningslarm och Talat Utrymningslarm inom denna i staden gedigna byggnad. Det är en komplex installation i en miljö där det ställs höga krav på brandskyddet men även upplevelsen, ljud och atmosfär.

Installationen är utmanande då det samtidigt kommer vara verksamhet i fastigheten vilket under vissa perioder kan medföra arbete alla tider på dygnet. Vi har en bra dialog med Elite som är den största hyresgästen med verksamheter som hotell, konferens och konserter.

Dialogen med fastighetsägaren Nordika Fastigheter och Robert Högström påbörjades redan 2020 där första uppdraget för SKYDDAT blev en brandutredning.

SKYDDAT har sedan tidigare uppdraget att serva övrig brandskyddsutrustning där allt rapporteras och dokumenteras i vårt digitala system KONTROLLERAT.

Denna anrika fastighet som är ritad av Henrik Jais – Nielsen är på ca 15 000 kvm och stod klar 1991. I denna fastighet finns Christina Nilsson Salen med sina 800 sittplatser och vi kan varmt rekommendera ett konsertbesök.

SKYDDAT tackar för förtroendet och ser fram mot ett långvarigt samarbete.