SKYDDAT brandsäkrar industri i Alvesta!


Brandskydd, Kontrollerat 2022-09-16

I denna byggnad huserade tidigare i trakten välkända Alvesta VVS. I dag ägs fastigheten av EC Nilsson Fastigheter där verksamheten har förändrats med många olika hyresgäster.

Med olika hyresgäster i samma fastighet ställs det höga krav på fastighetsägarens och hyresgästens brandskyddsarbete. SKYDDAT har fått uppdraget att se över brandskyddsstrategier, installationer och att allt dokumenteras på ett överskådligt sätt.

För att enkelt hantera dokumentation, kontroller och uppföljning så valdes vårt digitala system KONTROLLERAT.

Vi är mycket stolta över att EC Nilsson Fastigheter valde att anlita SKYDDAT som sin brandskyddsleverantör.

Kuriosa är att SKYDDAT delägare Ola Svaneland var här redan 2006... Och nu ser kontoret i Växjö till att resan fortsätter men nu med en annan logga på bröstet.