SKYDDAT brandsäkrar Qpoolen!


Brandskydd 2013-06-19

SKYDDAT har fått förtroendet av Hässleholms Kommun Tekniska avdelning att förse Qpoolen i Hässleholm med ett komplett brand- och utrymningslarm med Talat meddelande.

 Anläggningen består av ett analogt adresserbart brandlarm samt talande utrymningslarm. Själva sporthallen detekteras av ett aspirerande system uppbyggt av 4 olika samplingsenheter. Brand- och utrymningslarmet täcker in själva Qpoolen och dess åskådarutrymme samt tillhörande omklädningsrum, brottnings- och träningslokaler.