SKYDDAT brandsäkrar serviceboende!


Brandskydd 2017-11-03

SKYDDAT har på nytt fått förtroendet att brandsäkra ett Serviceboende inom Hässleholms Kommun. Denna gång är det Lyckåsa Korttidsboende i Bjärnum där vi moderniserar Brand- och Utrymningslarmet. Anläggningen består av 30 rum fördelat på tre avdelningar, "Österbo", "Söderbo" och "Västerbo". I samband med uppdraget kommer vi även att komplettera utrymmen som i dag är oskyddade, allt för att trygga personsäkerheten.

Som lösning har vi valt att använda oss av Consilium FG5000 som tillsammans med analogt adresserbara detektorer kommer övervaka fastigheten mot brand.

SKYDDAT är stolta över uppdraget och tackar återigen för förtroendet.