SKYDDAT Brandsäkrar Strömsnäs Företagspark!


Brandskydd, Kontrollerat 2020-11-27

Äldre tiden Vid torpet Strömsnäs, med tillgång till den strömmande Lagan, anlades 1896 Strömsnäs Bruk AB. Bruket expanderade succesivt och ett samhälle, Strömsnäsbruk, etablerades och växte. Som starkast var bruket på 1960-talet med över 800 anställda och ett omfattande skogsinnehav.

Nya tider Magnus Modalen AB förvärvade 2005 Strömsnäs Korsnäs AB och därigenom fastigheten på ca 28 000 kvm. Succesivt anpassades lokalerna och fylldes med olika hyresgäster. Bolaget, idag, STRÖMSNÄS FÖRETAGSPARK AB, fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med sina hyresgäster.

Detta är verkligen en komplex byggnad som år från år har förändrats, byggts till och anpassats efter olika verksamheter. När gammalt möter nytt gäller det att brandskyddet följer med i utvecklingen och det är inte alltid så lätt.

SKYDDAT har fått uppdraget att strukturera upp och säkerställa brandskyddet inom hela byggnaden på totalt 28 000 kvm. Det handlar om allt från inventering, nulägesanalys, dokumentation till stegvis installation av förstahandsbrandskydd och ett komplett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Det hela bygger på ett gemensamt engagemang från fastighetsägaren, brandprojektörer, brandskyddsleverantören samt räddningstjänsten som håller ett vakande öga på utvecklingen. Allt dokumenteras i KONTROLLERAT där man sedan fortlöpande säkerställer egenkontroller och externa kontroller som i detta fall är ett nytecknat SKYDDAT Fullserviceavtal.

SKYDDAT har jobbat hårt för ett helhetskoncept och vi ser fram mot att hjälpa Strömsnäs Företagspark.