SKYDDAT brandsäkrar Triplan!


Brandskydd 2018-04-23

Triplan startade med formsprutning av mindre plastdetaljer i Lönsboda. Under ett par decennier har företaget vuxit både med uppgiften och i storlek. För några år sen öppnades en produktionsanläggning även i Litauen. Under 2008 flyttade anläggningen i Lönsboda in i nya stora lokaler. Det betyder att vi nu kan erbjuda betydligt större lösningar vad gäller formsprutning. SKYDDAT har fått i uppdrag att modernisera Brand- och Utrymningslarmet inom Triplan. Den gamla brandlarmscentralen har gjort sitt och byts nu ut till ett interaktivt analogt adresserbart brandlarmsystem Consilium FG5000. Total yta som skall övervakas dygnet runt är 7 500 kvm. FG5000 är Consiliums 6:e generation av brandlarmsystem och är utvecklat för att möta de höga krav som ställs på god design, flexibel systemuppbyggnad, enkelt handhavande och mycket god detekteringsförmåga. Systemet har en mycket flexibel uppbyggnad och kan användas för brandskydd från mindre daghem till det mest komplexa industrin eller sjukhuset. Det ger direkt information om vilken specifik enhet som har larmat, och därför kan rätt åtgärd vidtas på ett mycket tidigt stadium. SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget.