SKYDDAT Certifierad Anläggarfirma!


Brandskydd, Säkerhet 2020-11-13

SBSC Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning: SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan man utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer. Genom att certifieras enligt normen, sänder man tydliga signaler på att man är ett kvalitetsmedvetet företag.

SKYDDAT i Norden AB är mycket stolta och glada att nu vara Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm larmklass 2.

SKYDDAT är sedan tidigare även godkänd Anläggarfirma Brandlarm. Detta är en viktig del i vår målsättning att vara en unik leverantör inom både brandskydd och säkerhet. Certifieringarna är ett kvitto på att vi är kvalitetsmedvetna men det är inte certifikaten i sig som är det unika utan det är vårt helhetskoncept och vår engagerade personal.

Det händer en hel del på SKYDDAT och vi ser fram mot att berätta mer...