SKYDDAT hälsar nya medarbetare välkomna!


Brandskydd, Kontrollerat, Säkerhet 2023-09-08

Vi hälsar Lukas Eklund, Angelica Nilsson och Emma Svensson välkomna till kontoret i Hässleholm.

Lukas Eklund 25 år och bor med sin sambo i Tyringe som han nyligen flyttat till från Ljungby/Bolmsö. Gått El- och Energiprogrammet och arbetat med att bygga och programmera automationsskåp. Lukas kommer att arbeta som Installationstekniker.

Angelica Nilsson 44 år och bor med sin familj i Tollarp. Arbetat som Larmoperatör på Trygg- och Räddningscentralen Skåne Nordost sedan 2002. Angelica kommer att arbeta som Brandskyddstekniker.

Emma Svensson 32 år och bor i Hässleholm. Har tidigare arbetat som redovisningskonsult och parallellt med detta haft en tjänst inom Kontaktcenter på Hässleholms Kommun. Emma Kommer att arbeta som ekonomi- och löneadministratör.

Vi ser fram mot att lära ut vårt koncept och vi är övertygade om att våra nya medarbetare kommer utveckla SKYDDAT ännu mer.