SKYDDAT tecknar avtal med Coop Sydöst!


Brandskydd, Kontrollerat, Säkerhet 2021-01-15

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal PLUS med Coop Sydöst som under 2021 skall implementeras i 13 nya butiker (f.d. Nettobutiker) från Svalöv till Karlskrona. Butikerna kommer att ställas om och anpassas till en väl genomtänkt standard där säkerhet, användarvänlighet och effektivitet är ledordet.

Avtalet omfattar projektering, installation och service med utökat ansvar inom områdena Brandskydd och Säkerhet. Det digitala systemet KONTROLLERAT är navet för alla fortlöpande kontroller, avvikelsehantering, händelserapportering och dokumenthantering. SKYDDAT är också en ständig support till alla butiker som kan vara allt från hemgångkontroll till att vara mäklare vid tillsyn av räddningstjänsten.

SKYDDAT har sedan tidigare ett avtal med Coop Kristianstad Blekinge och tillsammans med Coop Sydöst omfattar avtalen nu totalt 34 butiker i Skåne och Blekinge.

Coop har en unik inställning till sina noga utvalda leverantörer som man mer ser som en ”partner”. Det gemensamma engagemanget skall gynna båda parter vilket i sin tur säkerställer kvaliteten i leveranserna.

Detta är verkligen en milstolpe för SKYDDAT och framförallt ett bevis på att vårt helhetskoncept fungerar och är lätt att implementera. SKYDDAT är mycket stolta över avtalet och ser fram mot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Coop.