SKYDDAT tecknar ramavtal med Emmaboda Kommun!


Brandskydd 2023-03-08

SKYDDAT tecknar ramavtal med Emmaboda Kommun gällande installation av Brand- och Utrymningslarm. SKYDDAT är en av tre entreprenörer som kommer hjälpa till med att brandsäkra kommunens byggnader. Detta medför att vi kommer öka vår närvaro i området med målet att marknadsföra vårt koncept.

Vi ser fram mot att bekanta oss med kommunen och ser fram mot ett bra samarbete.