SKYDDAT tecknar avtal med Swedsafe!


Brandskydd 2018-02-23

Vår styrka ligger i vår omfattande kunskap, kompetens och erfarenhet av att producera hållbara och högkvalitativa öronproppar. Specifikt öronproppar som är gjorda av polyuretan (mer kända som skumproppar eller engångsproppar) är vår specialitet. Där är vi också ett av väldigt få tillverkande företag i världen, och det enda i Europa. SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal gällande Brandskydd inom anläggningen i Höör. SKYDDAT har inventerat och säkerställt att anläggningen byggnadstekniskt och brandtekniskt uppfyller för verksamheten ställda krav. Vidare bygger vi upp ett väl fungerande SBA där Swedsafe inom organisationen fortlöpande och framförallt enkelt kan utföra och rapportera egenkontroller. Ledordet är enkelhet med målet att på ett effektivt sätt säkerställa brandskyddet och inte minst kunna redovisa till olika kravställare. Swedsafe är mycket måna om sitt brandskydd och SKYDDAT är stolt att vara leverantören.