SKYDDAT tecknar nytt avtal med ABK!


Brandskydd 2020-05-08

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är Kristianstads kommuns största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 260 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi ägs av Kristianstads Kommunföretag AB som är moderbolaget i den koncern som Kristianstads kommun bildat för sina kommunala bolag. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och ute i bostadsområdena.

SKYDDAT har tecknat ett nytt ramavtal med ABK som omfattar månads- och kvartalsprov, service och avhjälpande underhåll av brand- och utrymningslarm samt sprinkleranläggningar inom AB Kristianstadsbyggens fastighetsbestånd. Ramavtalet omfattar även service på genomlyst vägledande markering och nödbelysning för säker utrymning.

ABK ställer hårda krav på att brandskyddet skall vara intakt inom fastigheterna så att personal och hyresgäster skall känna sig trygga. SKYDDAT har stor erfarenhet av att säkerställa ett fungerande brandskydd och vårt löpande arbete redovisas effektivt och inte minst transparant till kunden.

SKYDDAT är mycket stolta över detta gedigna uppdrag och vi skall vårda det väl.