SKYDDAT tecknar nytt ramavtal med ABK


Brandskydd, Kontrollerat 2024-04-05

SKYDDAT har för tredje gången i rad blivit utvald att teckna ramavtal med ABK och deras koncernbolag AB Allön, SIKAB samt Galleria Boulevard.

Ramavtalet avser service och underhåll av brand- och sprinkleranläggningar, nödljus och brandgasventilation. Avtalet med optionstid är på totalt 4 år och antalet anläggningar som omfattas i Kristianstad med omnejd är närmare 60.

En stor del i anbudets utvärdering var omdömen från referenser av liknande uppdrag och där SKYDDAT fick högst poäng av samtliga anbudsgivare.

I dagarna är det 10 år sedan vi började arbeta med ABK och man kan knappast fira detta på ett bättre sätt än att få fortsatt förtroende för ytterligare avtalsperiod.

SKYDDAT är stolta över uppdraget och ser fram mot ett fortsatt bra samarbetet med ABK

Om AB Kristianstadsbyggen Vi är ett allmännyttigt bostadsbolag och en del av Kristianstads kommunkoncern. Vår uppgift att bygga nya bostäder samt förvalta våra 9 300 bostäder, över 230 kommersiella lokaler, kommunala vård- och omsorgsboenden, Kristianstad Arena samt citygallerian Boulevard.