SKYDDAT tecknar ramavtal med Hässleholms Kommun!


Brandskydd 2023-03-10

SKYDDAT vann upphandlingen gällande årligt underhåll inom områdena brandsläckningsutrustning, kökssprinkler, brandgasventilation och nödljusarmaturer för Hässleholms Kommun. Uppdraget är strategiskt viktigt då SKYDDAT har haft sin verksamhet i kommunen sedan 2011. Det är ett stort geografiskt område med många objekt att besöka och det kommer gynna kommunen att nu ha leverantören på nära håll.

SKYDDAT ser fram mot att på ett effektivt sätt brandsäkra kommunens verksamheter och vi är mycket stolta över uppdraget.