SKYDDAT utbildar!


Brandskydd 2022-10-14

Under året så har vi haft förmånen att hålla i diverse utbildningar inom brandskydd. För att nämna någon så fick vi nyligen förmånen att utbilda Elite’s personal i Växjö. Vi anpassade teoriutbildningen efter rådande verksamhet Vk4 och personalens olika ansvarsområden.

Utbildningen avslutades med en fysisk släckövning där man fick känna på och använda handbrandsläckare samt även släcka en docka med brandfilt.

Det är viktigt att utbilda sig med jämna mellanrum så att man verkligen vågar agera om det skulle börja brinna. Det viktigaste är att vi kan utrymma men man får inte glömma att försöka släcka om möjligheten finns.

Utbildningar som SKYDDAT tillhandahåller är Anläggningsskötare Brandlarm, Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA), Brandsläckningsövning, Utrymningsövning mm. Utbildningarna hålls hos kunden och anpassas mot rådande verksamhet.

Hör av er till SKYDDAT om ni behöver kunskap!