Utbildning


Avgörande för att vi skall kunna lära oss brandskydd är att utbildningen är enkel för egentligen är det mesta ganska logiskt. Börjar det brinna då vet vi hur vi skall agera, alla i verksamheten hittar utrymningsvägar och passager går lätt att öppna, vi har säkerställt att SOS kontaktas, vi ser över möjligheten att släcka, alla känner till och tar sig till återsamlingsplatsen och vi har koll på eventuella besökare, vi kan snabbt informera räddningstjänsten att alla är ute… eller inte.

SKYDDAT skräddarsyr utbildningar för Systematisk Brandskyddsarbete (SBA) för Brandskyddsansvariga, Brandskyddskontrollanter och vi vill även blanda in ledningen.
Vi går igenom brandskyddsinstallationer både byggnadstekniska och brandtekniska, varför de finns och hur de skall fungera.

Vi väver ihop utbildningen med vårt unika webbaserade system i modulen Brandskydd och när vi är klara så är man garanterat i gång med ett effektivt SBA.

Övriga utbildningar SKYDDAT kan tillhandahålla är Anläggningsskötare Brandlarm, Utrymningsövning, Brandsläckningsövning, Heta Arbeten mm.