Utrymning


Bygg hur ni vill bara man för verksamheten säkerställer utrymningsvägar och att kravställda gångavstånd inte överskrids. På en utrymningsplan kan vi på ett enkelt och övergripande sätt se verksamhetens utrymningsstrategi. På utrymningsplanen kan vi säkerställa att alla vet var återsamlingsplatsen är. Med vägledande genomlysta skyltar säkerställer vi att alla kan hitta utrymningsvägen. Med nödbelysning säkerställs att vi hittar inom utrymningsvägen. Med vägledande efterlysande utrymningsskyltar kan vi komplettera ytterligare för att ledas till utrymningsvägen.

SKYDDAT säkerställer rätt utrymningsstrategi från varselskyltning till utrymningsplan och att detta årligen kontrolleras.

Hänvisningsarmaturer/nödbelysning med lokal batteribackup eller centralstyrda, efterlysande vägledande markering, varselskyltskylt återsamlingsplats är ett axplock från vårt sortiment.