Brand- och Utrymningslarm


Det finns olika anledningar varför ett Brandlarm- och/eller Utrymningslarm installeras i en byggnad. Byggnadens utformning eller vilken typ av verksamhet är avgörande om ett externt krav föreligger. Det kan också vara så att man inom en verksamhet har en egen ambition och då blir man själv kravställare. Det är alltid viktigt att man vet varför det finns ett Brandlarm- och/eller Utrymningslarm framförallt om man tar över en fastighet. Det är idag vanligt att man inte känner till och det är inte lätt att veta var man skall vända sig för att säkerställa.

Oavsett vilket så kan SKYDDAT hjälpa Er och som Certifierad Anläggarfirma enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 1008:3 säkerställer vi rätt installation och fortlöpande årligt underhåll. SKYDDAT är stolt leverantör av Consiliums produktsortiment, med centralapparater som FG500 och FG5000 med tillhörande kvalitétsdetektorer kan vi ta oss an alla typer av miljöer. Centralapparaterna är mycket enkla att använda och detta förenklar för anläggningsskötaren vid fortlöpande månads- och kvartalsprov.

Rökdetektorer, Värmedetektorer, Flamdetektorer, Linjerökdetektorer, Brandlarmsknapp, Larmdon, Larmlagringstablå är ett axplock från vårt sortiment.