Brandgasventilation - Rökluckor


Rökluckor finns i dag inom vissa typer av byggnader eller inom vissa delar i en byggnad, detta tillsammans med vilken typ av verksamhet påverkar eventuella krav. Problematiken många gånger är att man inom en verksamhet inte vet varför de finns. Frågor man kan ställa sig är om de finns för att brandbelastningen är hög eller för att säkerställa utrymning då fastställda gångavstånd kanske överskrids eller endast för att säkerställa utrymning.

SKYDDAT säkerställer varför de finns och att de årligen underhålls.

Brandventilation i olika storlekar med eller utan ljusgenomsläpp, smältsäkring, gasfjäder, hållmagnet, strömförsörjning, styrcentral är ett axplock från vårt sortiment.