Brandsläckningsutrustning


Brandsläckare och inomhusbrandposter är det brandskydd som troligt är mest känt för en verksamhet. Skumsläckare, Pulversläckare eller Kolsyresläckare är de vanligaste typerna men inget man skall behöva tänka på om man skall släcka en begynnande brand. SKYDDAT utgår alltid från att i första hand välja en brandsläckare som är effektivast och lättast att släcka med. Kravet på inomhusbrandposterna styrs av vilken typ av verksamhet och brandbelastning.

SKYDDAT säkerställer rätt installation och fortlöpande årligt underhåll.

Pulversläckare, Skumsläckare, Kolsyresläckare, Metallbrandsläckare, Fettbrandsläckare, Inomhusbrandpost, Strålmunstycke, Varselskylt brandredskap är ett axplock från vårt sortiment.