Brandtätning


Verksamheter förändras och detta kan inverka på brandcellsväggar med håltagning för olika typer av genomföringar. Många gånger vet inte verksamheten omfattning av brandcellsväggarna då dokumentation ofta saknas. Vi kan därför inte kräva att entreprenörer man anlitat skall veta och då ökar risken markant att genomföringar eller håltagning inte brandtätas. Detta ökar inte bara risken för spridning av brand utan en bruten brandcellsgräns kan även inverka på fastställda gångavstånd.

SKYDDAT säkerställer brandcellsväggarna och att håltagningar eller genomföringar brandtätas på ett korrekt sätt.

FS 400, FS 3000, Blankett, Knipare, Plaströrsförslutare, FS Universal är ett axplock från vårt sortiment.