Ritningar - Dokumentation


Att dokumentera sitt brandskydd på en ritning gör allt mycket enklare. Att läsa om brandskydd i textform är för många svårt att ta in och förstå men att se det på en ritning är en helt annan sak. Det blir även svårt eller omöjligt att säkerställa kontroller om man inte vet var alla installationerna är. På ritningen kan man se var installationerna finns och framförallt viktigt gällande byggnadstekniskt brandskydd som normalt inte är känt eller är fysikt utmarkerat.

SKYDDAT ritar i ett öppet system och kunden äger alltid filerna.

Orienteringsritningar, Serviceritningar, Utrymningsplaner, Insatsplaner, Klassningsplan, Brandritningar för Egenkontroll SBA är ett axplock från vårt sortiment inom Ritningar.