Systematiskt Brandskyddsarbete


Vår erfarenhet är att det generellt är svårt att få till ett enkelt och effektivt systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Egentligen är det inte så svårt att förstå då detta är ett område som inte finns naturligt i processerna och inte direkt påverkar verksamheten. Man utser en brandskyddsansvarig och tänker inte på vilken kunskap som krävs och ofta hamnar detta på en person i chefsposition. Man känner inte till vad det finns för system och man vet inte vad man skall kräva av ett system. Man har ofta olika leverantörer inom brandskydd som rapporterar i olika system och som inte har något gemensamt intresse. Lägger man då ihop att brandskyddet inte finns dokumenterat, man saknar kunskap, man saknar tid, man har svårt att få support både internt och externt då blir det svårt att få till ett fungerande SBA.

SKYDDAT har mångårig erfarenhet av bygga upp ett fungerande och effektivt SBA och vi har ett webbaserat system som garanterat förenklar.