Konsultering


Att i ett tidigt skede vid en förändring, ombyggnad eller nybyggnad kontakta SKYDDAT lönar sig. Vårt mål är i första hand säkerställa att man följer gällande lagkrav eller andra externa kravställare. En viktig del i vårt sätt att arbeta är att vi är kundens representant där vi även säkerställer att ställda externa krav är rimliga.

Vi kan helheten gällande brandskydd och säkerhet och vårt uppdrag är att för vår kund göra detta kostnadseffektivt.

SKYDDAT tillhandahåller Brandskyddsdokumentation, Klassningsplan, Riskanalyser, Brandskyddsinventering mm.