CCTV - Kamerasystem


Kameraövervakning är en självklarhet inom vissa verksamheter och det har blivit mycket enklare med tillstånd och ibland räcker det endast med en anmälan. Det finns väldigt många olika system och lika många leverantörer och det ställs inga vidare krav för att leverera ett system. Avgörande för ett system är att säkerställa kundbehovet gällande funktioner, bildkvalité och eventuell bildlagring. Räcker det att vi ser att det händer något, eller måste vi se att det är någon, eller måste vi se vem det är?

SKYDDAT är gärna med i ett tidigt stadie och supportar fram bästa lösningen med målet att hålla över tid och vi levererar endast öppna system. Vi dokumenterar enligt gällande regler och vi dokumenterar även på ritning.

SKYDDAT säkerställer funktioner med årligt underhåll som rapporteras i ett unikt webbaserat system.

Bildlagringsenhet NVR och DVR, Kamera standard, Kamera 360, Domekamera, Dold kamera, Monitorer, Milestone är ett axplock från vårt sortiment.