Inbrottslarm


Inbrottslarm finns i dag installerat i de flesta verksamheter men kraven däremot är inte så tydliga som inom Brandlarm där det krävs ett anläggarintyg. Detta medför att installationer kan skiljas åt mellan olika leverantörer och det blir svårt för kunden som inte alltid vet vad som gäller. Man kontaktar endast leverantören om något är fel eller om man bygger om då larmpunkter kanske sitter i vägen. Årligt underhåll på ett inbrottslarm är inte en självklarhet och många anläggningar underhålls eller kontrolleras inte alls vilket medför risker. Det är även viktigt att en anläggning dokumenteras på ett bra sätt och då även på en ritning.

SKYDDAT är Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm och vi säkerställer rätt installation, dokumenation och fortlöpande årligt underhåll. SKYDDAT är gärna med i ett tidigt stadie och supportar fram bästa lösningen med målet att hålla över tid och vi levererar endast öppna system.

IR-Detektorer, IR-Detektorer 360, Magnetkontakter standard och garage, MAP, Överfallsknapp, Siréner är ett axplock från vårt sortiment inom Inbrottslarm.