Passersystem - Passagesystem


Passersystem är något som fler och fler verksamheter installerar även om man har ett fåtal passager som skall styras. Man säkerställer på ett enkelt sätt passager och håller obehöriga på rätt sida dörren. Man styr passagen med olika tider och behörigheter och kan enkelt ändra i takt som organisationen förändras. Vi kan även lätt följa upp aktiviteter för en viss passage eller för en unik händelse. Vi kan på ett enkelt sätt även sätta igång larmstyrning av inbrottslarmet via tillkoppling från en läsare.

SKYDDAT är gärna med i ett tidigt stadie och supportar fram bästa lösningen med målet att hålla över tid och vi levererar endast öppna system. Vi dokumenterar enligt gällande regler och vi dokumenterar även på ritning. SKYDDAT säkerställer funktioner med årligt underhåll som rapporteras i ett unikt webbaserat system.

Undercentral 2, 4 eller 8 dörrar, Strömförsörjning, Läsare med eller utan knappsats, Offlineläsare, Onlineläsare, Porttelefon, Bokning är ett axplock från vårt sortiment