Ritningar - Dokumentation


Att dokumentera sina säkerhetssystem på en ritning tycker vi är en självklarhet och vi vet med säkerhet att detta förenklar och effektiviserar.

SKYDDAT upprättar separata larmritningar, ritningar för passersystem, ritningar för kamerasystem. SKYDDAT ritar även kompletta säkerhetsritningar där Inbrott, passer och kamerasystem visas samtidigt. Man får då en komplett överblick över alla säkerhetsinstallationer i byggnaden och det blir lätt att säkerställa täckningsytor.

SKYDDAT ritar i ett öppet system och kunden äger alltid filerna.