Säkerhetssystem


Säkerhetssystem för oss är ett integrerat inbrottslarm och passersystem där alla ingående komponenter styrs från gemensam centralutrustning. Detta säkerställer viktiga funktioner och systemet känner av om någon del inte fungerar. Skulle något vara fel vid en tillkoppling från en läsare så känner systemet av och varnar direkt användaren. Det blir väldigt enkelt att säkerställa behörighets- och larmområden och systemet blir helt enkelt mycket säkrare och effektivare.

SKYDDAT är gärna med i ett tidigt stadie och supportar fram bästa lösningen med målet att hålla över tid och vi levererar endast öppna system. Vi dokumenterar enligt gällande regler och vi dokumenterar även på ritning.

SKYDDAT säkerställer funktioner med årligt underhåll som rapporteras i ett unikt webbaserat system.