Kontroll


Kontroller

Gemensamt för vår verksamhet och allt vi levererar till våra kunder är fortlöpande egen- och externa kontroller. SKYDDAT har lång erfarenhet av just kontroller och framförallt hjälper vi våra kunder a...

Konsultering

Att i ett tidigt skede vid en förändring, ombyggnad eller nybyggnad kontakta SKYDDAT lönar sig. Vårt mål är i första hand säkerställa att man följer gällande lagkrav eller andra externa kravställare....

Avtal

Vårt unika fullserviceavtal har varit och är en stor framgång. Våra kunder kan välja fritt vilka installationer och tjänster inom brandskydd- och säkerhet som skall omfattas och kan enkelt ändras. Vår...