Nyheter


SKYDDAT tecknar avtal med Coop Sydöst! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-01-15

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal PLUS med Coop Sydöst som under 2021 skall implementeras i 13 nya butiker (f.d. Nettobutiker) från Svalöv till Karlskrona. Butikerna kommer att ställas om och anpassas till en väl genomtänkt standard där säkerhet, användarvänlighet och effektivitet är ledordet.

Avtalet omfattar projektering, installation och service med utökat ansvar inom områdena Brandskydd och Säkerhet. Det digitala systemet KONTROLLERAT är navet för alla fortlöpande kontroller, avvikelsehantering, händelserapportering och dokumenthantering. SKYDDAT är också en ständig support till alla butiker som kan vara allt från hemgångkontroll till att vara mäklare vid tillsyn av räddningstjänsten.

SKYDDAT har sedan tidigare ett avtal med Coop Kristianstad Blekinge och tillsammans med Coop Sydöst omfattar avtalen nu totalt 34 butiker i Skåne och Blekinge.

Coop har en unik inställning till sina noga utvalda leverantörer som man mer ser som en ”partner”. Det gemensamma engagemanget skall gynna båda parter vilket i sin tur säkerställer kvaliteten i leveranserna.

Detta är verkligen en milstolpe för SKYDDAT och framförallt ett bevis på att vårt helhetskoncept fungerar och är lätt att implementera. SKYDDAT är mycket stolta över avtalet och ser fram mot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Coop.

ABK väljer SKYDDAT! Brandskydd, Kontrollerat 2020-12-23

ABK:s affärsidé är att bygga och förvalta hyresbostäder för alla boendegrupper. Vi vill att fastigheterna ska tillgodose högt ställda krav på arkitektur, material och miljö. Målet är att erbjuda tryggt och trivsamt boende med god service till rimlig hyra. AB Kristianstadsbyggen (ABK) är kommunens största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 246 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och i våra bostadsområden.

SKYDDAT har vunnit en direktupphandling som omfattar årlig service samt inköp av handbrandsläckare och inomhusbrandposter. Uppdraget omfattar även årligt underhåll av både manuella och motoriserade brandventialtiorer inom ABK:s fastighetsbestånd. SKYDDAT har sedan tidigare ett ramavtal gällande skötsel och underhåll av alla brandlarmsanlägningar samt genomlyst vägledande markering.

SKYDDAT är mycket hedrade över detta nya uppdrag och vi ser fram mot ett fortsatt bra samarbete.

SKYDDAT Brandsäkrar Strömsnäs Företagspark! Brandskydd, Kontrollerat 2020-11-27

Äldre tiden Vid torpet Strömsnäs, med tillgång till den strömmande Lagan, anlades 1896 Strömsnäs Bruk AB. Bruket expanderade succesivt och ett samhälle, Strömsnäsbruk, etablerades och växte. Som starkast var bruket på 1960-talet med över 800 anställda och ett omfattande skogsinnehav.

Nya tider Magnus Modalen AB förvärvade 2005 Strömsnäs Korsnäs AB och därigenom fastigheten på ca 28 000 kvm. Succesivt anpassades lokalerna och fylldes med olika hyresgäster. Bolaget, idag, STRÖMSNÄS FÖRETAGSPARK AB, fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans med sina hyresgäster.

Detta är verkligen en komplex byggnad som år från år har förändrats, byggts till och anpassats efter olika verksamheter. När gammalt möter nytt gäller det att brandskyddet följer med i utvecklingen och det är inte alltid så lätt.

SKYDDAT har fått uppdraget att strukturera upp och säkerställa brandskyddet inom hela byggnaden på totalt 28 000 kvm. Det handlar om allt från inventering, nulägesanalys, dokumentation till stegvis installation av förstahandsbrandskydd och ett komplett automatiskt brand- och utrymningslarm.

Det hela bygger på ett gemensamt engagemang från fastighetsägaren, brandprojektörer, brandskyddsleverantören samt räddningstjänsten som håller ett vakande öga på utvecklingen. Allt dokumenteras i KONTROLLERAT där man sedan fortlöpande säkerställer egenkontroller och externa kontroller som i detta fall är ett nytecknat SKYDDAT Fullserviceavtal.

SKYDDAT har jobbat hårt för ett helhetskoncept och vi ser fram mot att hjälpa Strömsnäs Företagspark.

SKYDDAT Certifierad Anläggarfirma! Brandskydd, Säkerhet 2020-11-13

SBSC Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning: SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan man utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer. Genom att certifieras enligt normen, sänder man tydliga signaler på att man är ett kvalitetsmedvetet företag.

SKYDDAT i Norden AB är mycket stolta och glada att nu vara Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm larmklass 2.

SKYDDAT är sedan tidigare även godkänd Anläggarfirma Brandlarm. Detta är en viktig del i vår målsättning att vara en unik leverantör inom både brandskydd och säkerhet. Certifieringarna är ett kvitto på att vi är kvalitetsmedvetna men det är inte certifikaten i sig som är det unika utan det är vårt helhetskoncept och vår engagerade personal.

Det händer en hel del på SKYDDAT och vi ser fram mot att berätta mer...

SKYDDAT fortsätter expandera! Brandskydd 2020-10-23

SKYDDAT i Norden AB är ett företag i Hässleholm och vi är i dag 17 medarbetare med olika erfarenheter och kompetenser. Vår ambition är att vara en komplett helhetsleverantör från nyinstallation till fortlöpande underhåll inom både brandskydd och säkerhet. Våra kunder är framförallt företag och kommuner och vårt upptagningsområde är inom en radie på ca 10-15 mil runt Hässleholm. Vi är certifierad anläggarfirma brandlarm så kvalitet, noggrannhet och serviceanda är något vi värderar väldigt högt.

Brandservicetekniker

Då vi fortsätter expandera söker vi idag 1-2 brandservicetekniker som sätter kunderna i fokus!! Arbetet som brandservicetekniker är spännande, utmanande och lärorikt. Du kommer vara vårt ansikte utåt och den som har närmast kontakt med våra kunder. Vi lägger därför stor vikt på Din sociala förmåga att bygga goda och långsiktiga relationer. Inom det dagliga arbetet ingår service, underhåll samt felavhjälpande av förstahandsbrandskydd, brandlarm, nödbelysning, brandgasventilation och utrymningsplaner. Du skall på ett kompetent och professionellt sätt bistå våra kunder så att deras brandskydd optimeras. Uppdragen avrapporteras effektivt via kundernas digitala system KONTROLLERAT i modul Brandskydd (SBA). För att passa in i tjänsten tror vi att Du har tidigare erfarenhet inom yrket.

Meriterade är:

 • SVEBRA certifierad brandservicetekniker
 • Godkänd fallskyddsutbildning
 • Godkänd utbildning inom mobila arbetsplatsformar
 • Kunskap inom el-arbete
 • Tidigare erfarenhet i liknande arbeten

För tjänsten gäller även följande krav:

 • B-körkort fordras.
 • Goda datorkunskaper
 • Kan hantera smartphone /surfplatta.
 • Tekniskt intresse
 • Talar och skriver obehindrat på svenska.
 • Vandelsprövning och provanställning tillämpas.
 • Fast lön enligt överenskommelse.
 • Tjänsten är på 100%.
 • Håller ordning och reda omkring sig.

Vi erbjuder fortlöpande utbildningar både internt och externt för att möta kundernas behov. Vi kommer behandla ansökningarna löpande, och kommer därmed kalla till intervjuer efterhand.

För mer information kontakta Patrik Nordell på 0766-12 19 09 eller skicka in Din ansökan tillsammans med CV till arbete@skyddatnorden.se