Nyheter


SKYDDAT tecknar nytt avtal med ABK! Brandskydd 2020-05-08

AB Kristianstadsbyggen (ABK) är Kristianstads kommuns största bostadsbolag. Huvuduppgiften är att bygga nya fastigheter och att förvalta de cirka 9 000 bostäder och 260 kommersiella lokaler vi redan äger. Vi ägs av Kristianstads Kommunföretag AB som är moderbolaget i den koncern som Kristianstads kommun bildat för sina kommunala bolag. Vi är en av de största arbetsgivarna i kommunen med över 200 anställda fördelade på huvudkontor, områdeskontor och ute i bostadsområdena.

SKYDDAT har tecknat ett nytt ramavtal med ABK som omfattar månads- och kvartalsprov, service och avhjälpande underhåll av brand- och utrymningslarm samt sprinkleranläggningar inom AB Kristianstadsbyggens fastighetsbestånd. Ramavtalet omfattar även service på genomlyst vägledande markering och nödbelysning för säker utrymning.

ABK ställer hårda krav på att brandskyddet skall vara intakt inom fastigheterna så att personal och hyresgäster skall känna sig trygga. SKYDDAT har stor erfarenhet av att säkerställa ett fungerande brandskydd och vårt löpande arbete redovisas effektivt och inte minst transparant till kunden.

SKYDDAT är mycket stolta över detta gedigna uppdrag och vi skall vårda det väl.

SKYDDAT levererar till Hörbybostäder! Brandskydd, Kontrollerat 2020-03-13

SKYDDAT fick uppdraget att byta ut brandlarmet inom huvudkontoret i Hörby och nu övervakas byggnaden av vårt adresserbara system Consilium FG500.

Hörbybostäder har även valt vårt digitala system KONTROLLERAT för sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA) där både flerbostadshus och industrifastigheter löpande skall kontrolleras. Hörbybostäder har även aktiverat modulen Arbetsmiljö och skall här säkerställa systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) med bl.a. löpande skyddsronder och dokumentation.

Hörbybostäder är noga med sitt brandskydd och SKYDDAT har nyligen utbildad hela brandskyddsorganisationen inklusive VD i både SBA och KONTROLLERAT.

SKYDDAT är tacksamma över uppdraget och ser fram mot ett bra samarbete

COOP förlänger med SKYDDAT! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2020-02-19

Coop Sverige förlänger avtalet med SKYDDAT som godkänd ”Coop-Leverantör”. Avtalet omfattar Brandskydds-, säkerhets- och verksamhetsanknutna tjänster.

Ingen har väl kunnat undgå att Coop är inne i en mycket expansiv och positiv period. Att få vara en del av denna resa är minst sagt spännande och vi ser verkligen fram mot fortsättningen.

Detta betyder mycket för oss på SKYDDAT och är ett tydligt kvitto på att vårt helhetskoncept fungerar över tid. Just nu är vi med i Coop Kristianstad Blekinges expansion i närområdet där flera nya butiker kommer växa fram.

SKYDDAT är mycket stolta över uppdraget och vi skall vårda avtalet väl.

SKYDDAT Nyanställer! Säkerhet 2020-01-03

SKYDDAT fortsätter att växa och vi märker tydligt att behovet är stort gällande vårt unika sätt att skräddarsy kompletta brandskydd- och säkerhetslösningar.

Vi hälsar Philip Lindblad varmt välkommen till SKYDDAT i Norden AB. Philip som bor i Hässleholm kommer närmast från Presto där han i första hand har jobbat med Gassläcksystem. På SKYDDAT kommer Philip att jobba som larmtekniker och blir med sin erfarenhet en verklig tillgång för vår fortsatta tillväxt.