Nyheter


SKYDDAT etablerar sig i Växjö! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-02-05

SKYDDAT i Norden AB är ett företag vars koncept är att på ett unikt och transparant sätt erbjuda kunder alla tjänster inom Brandskydd- och Säkerhet. Vi projekterar, installerar, dokumenterar samt säkerställer fortlöpande underhåll med vårt unika SKYDDAT Fullservice. Vårt digitala system KONTROLLERAT är kundens portal för dokumentation, egenkontroller, externa kontroller, riskbedömningar och mycket mer. Kunden har en leverantör att kontakta för effektiv support i alla brandskydd- och säkerhetsfrågor.

Vårt koncept har visat sig vara efterfrågat även utanför vårt nuvarande upptagningsområde. Vi öppnar därför kontor i denna vackra och inte minst innovativa småländska stad med namnet SKYDDAT i Norden Växjö AB.

Platsansvarig är Benjamin Starck med en gedigen bakgrund som säljare av framförallt säkerhetssystem. Benjamin har erfarenhet av att bygga och driva organisationer med allt från personal, försäljning, leverans till återkommande årligt underhåll. Vi är övertygade om att Benjamin är rätt person att förmedla vårt koncept i Växjö och det skall bli spännande att följa utvecklingen.

Detta betyder även att vårt digitala system KONTROLLERAT nu kan erbjudas på nära håll då SKYDDAT i Norden Växjö AB är certifierad återförsäljare.

För mer information om SKYDDAT i Växjö kontakta:
Benjamin Starck
0766-12 19 30
benjamin.starck@skyddatnorden.se

SKYDDAT tecknar avtal med Coop Sydöst! Brandskydd, Kontrollerat Säkerhet 2021-01-15

SKYDDAT har tecknat ett Fullserviceavtal PLUS med Coop Sydöst som under 2021 skall implementeras i 13 nya butiker (f.d. Nettobutiker) från Svalöv till Karlskrona. Butikerna kommer att ställas om och anpassas till en väl genomtänkt standard där säkerhet, användarvänlighet och effektivitet är ledordet.

Avtalet omfattar projektering, installation och service med utökat ansvar inom områdena Brandskydd och Säkerhet. Det digitala systemet KONTROLLERAT är navet för alla fortlöpande kontroller, avvikelsehantering, händelserapportering och dokumenthantering. SKYDDAT är också en ständig support till alla butiker som kan vara allt från hemgångkontroll till att vara mäklare vid tillsyn av räddningstjänsten.

SKYDDAT har sedan tidigare ett avtal med Coop Kristianstad Blekinge och tillsammans med Coop Sydöst omfattar avtalen nu totalt 34 butiker i Skåne och Blekinge.

Coop har en unik inställning till sina noga utvalda leverantörer som man mer ser som en ”partner”. Det gemensamma engagemanget skall gynna båda parter vilket i sin tur säkerställer kvaliteten i leveranserna.

Detta är verkligen en milstolpe för SKYDDAT och framförallt ett bevis på att vårt helhetskoncept fungerar och är lätt att implementera. SKYDDAT är mycket stolta över avtalet och ser fram mot en spännande och utvecklande resa tillsammans med Coop.

SKYDDAT Certifierad Anläggarfirma! Brandskydd, Säkerhet 2020-11-13

SBSC Anläggarfirma Inbrottslarmanläggning: SSF 1015 anger de krav som ställs på anläggarfirmor som installerar inbrottslarmanläggningar enligt de regler för projektering och installation som finns i SSF 130. Som certifierad anläggarfirma för inbrottslarm kan man utföra inbrottslarmanläggningar som möter de krav som försäkringsbolag och andra kravställare ställer. Genom att certifieras enligt normen, sänder man tydliga signaler på att man är ett kvalitetsmedvetet företag.

SKYDDAT i Norden AB är mycket stolta och glada att nu vara Certifierad Anläggarfirma Inbrottslarm larmklass 2.

SKYDDAT är sedan tidigare även godkänd Anläggarfirma Brandlarm. Detta är en viktig del i vår målsättning att vara en unik leverantör inom både brandskydd och säkerhet. Certifieringarna är ett kvitto på att vi är kvalitetsmedvetna men det är inte certifikaten i sig som är det unika utan det är vårt helhetskoncept och vår engagerade personal.

Det händer en hel del på SKYDDAT och vi ser fram mot att berätta mer...